ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Julo

Julo Nagy

Bratislava

Ak porovnáme Julove ilustrácie E. A. Poea evokujúce drevorezy a počítačové koláže k básňam Jiŕího Ortena, je zrejmé, že Julo nehľadá jednotný autorský koncept, ale naopak v napätí prístupov a médií nachádza autentické plody svojej práce. A to je konštanta celej tvorby tohto obojživelníka prekračujúceho hranice dizajnu a voľného umenia. Z. Kolesár

0

Telefón  +421903257190
E-mail  jnagy@jnagy.sk
Web  www.julonagy.sk