ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Prečo sa stať členom ASIL?

ASIL združuje od roku 2009 už viac ako 30 slovenských ilustrátorov z oblasti knižnej tvorby, autorov vedeckých a editoriálových ilustrácií ale aj komiksovej tvorby. Svojim členstvom môžu využívať nasledovné výhody:

Poradenstvo

Tvorivý svet výtvarníkov a komerčný svet klientov sa riadi často odlišnými pravidlami. ASIL ponúka svojim členom poradenstvo v otázkach cenotvorby, autorských zmlúv a v ekonomickej oblasti. Organizuje tiež konferencie PIKTO s prednáškami o každodenných problémoch ilustrátorov, kde ilustrátori diskutujú s ľuďmi z komerčnej sféry, dizajnu, marketingu alebo právneho poradenstva.


Propagácia

ASIL poskytuje svojim členom propagáciu vo forme organizovania výstav, promovaním svojich členov na knižných festivaloch, na Facebooku a mnohí slovenskí a zahraniční vydavatelia už pravidelne navštevujú webstránky ASIL za účelom vyhľadania ilustrátora pre spoluprácu. V neposledom rade webstránka ASIL poskytuje kvalitné SEO pre dohladateľnosť autora na webe.


Portfólio

Neoddeliteľnou súčasťou členstva v ASIL je webové portfólio, ktoré ponúka prehľadnú galériu ilustrácií a štrukturované informácie o autorovi. Svoje miesto tu má aj výber tých najlepších publikácií a predmetov z autorovej tvorby. Pomocou kľúčových slov je vyhľadávanie v portfóliách rýchle a intuitívne, dizajn portfólia je optimalizovaný pre komfortné prehliadanie na mobilných zariadeniach.


Zľavy

Členovia ASIL si môžu uplatniť zľavu pri návšteve konferencií PIKTO alebo pri právnom a ekonomickom poradenstve v oblasti autorských zmlúv a podnikania.

ASIL mi ponúkol možnosť mať portfólio na mieste, kam chodia vydavatelia ale aj aktívne spolupracovať v tíme so skvelými ľuďmi. Za oboje som veľmi vďačný.

Ďuro Balogh

Študovala som v Krakove a vďaka ASILu som sa v Bratislave rýchlejšie zorientovala v oblasti ilustrácie. Vďaka spoločným výstavám som našla mnoho kolegov.

Katarína Ilkovičová

Spoznať ďaľších ilustrátorov a kolegov z brandže bol pre mňa veľký zážitok! Teraz už vlastne viem, že nie som sama ako z úplne inej planéty.

Edita Sliacka

Rozmanitosť slovenskej ilustrácie najkrajšie vyniká takto pekne na kope zvanej ASIL, vďaka ktorej máme aj viac príležitostí sa navzájom stretávať a so sebou rozprávať.

Daniela Olejníková

Registrácia

V prípade záujmu radi posúdime úroveň vašich prác a zverejníme vašu prezentáciu. K vašej registrácii potrebujeme:

  • Minimálne 12 digitálnych reprodukcií vašich ilustrácií spolu so sprievodným textom, v ktorom nám pár slovami vysvetlíte ich kontext
  • Životopis v anglickom jazyku s kontaktnými informáciami a v chronologickom slede od najaktuálnejších informácií po najstaršie (štúdium, ilustrované knihy, spolupráca s vydavateľmi, ocenenia, výstavy a pod.)
  • Ak máte, odkaz na vašu webovú adresu prípadne webové portfólio.

Údaje posielajte na

asil@asil.sk

Fungovanie združenia ASIL je financované výlučne z vlastných zdrojov a preto je potrebné zložiť vstupný príspevok 20,- Eur. Výška členského za kalendárny rok je 36,- Eur.