ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
PIKTO 2015

Konferencia PIKTO 2015

PIKTO je konferencia Asociácie ilustrátorov ASIL plná inšpiratívnych ľudí, prednášok a diskusií z oblasti ilustrácie, dizajnu, animácie a výtvarného umenia.

Aj tento rok, ako vždy na jeseň, organizuje združenie ASIL – Asociácia ilustrátorov svoju konferencie PIKTO. Rovnako ako po minulé roky, ani tentokrát nepôjde o žiadne prehadzovanie vymlátenej slamy, ale o šťavnaté témy bytostne súvisiace s prácou výtvarníkov. Dva dni prednášok sme vymenili za jednodňové stretnutie a preto veríme, že tohtoročná téma Vás pritiahne do Piešťan v čo najväčšom počte.Téma: Výtvarník vs. čísla

Ilustrátor, animátor, filmár či dizajnér – odlišné svety, spoločné otázniky. Konferencia Pikto, tradične zameraná na aktuálne témy z oblasti ilustrácie, sa tento rok po prvýkrát otvára širšiemu okruhu poslucháčov: hovoriť sa bude najmä o praktických aspektoch kreatívneho povolania z oblastí ilustrácie, dizajnu a animácie. V jej centre budú stáť otázky, ktoré si opakovane kladú mnohí z nás: aká je cena mojej práce a ktoré faktory ju ovplyvňujú? Na čo si mám dávať pozor pri podpise zmluvy s klientom? Aká právna forma je pre moju spokojnú (a trvalo udržateľnú) existenciu najvýhodnejšia?

Tieto a mnohé ďalšie témy otvoríme s pozvanými domácimi a zahraničnými hosťami počas štvrtého ročníka konferencie.

Konferencia PIKTO15 sa aj tento rok uskutoční v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany. Knižnica sa popri knižničných službách intenzívne venuje aj výtvarným prezentáciám, výstavám, súťažiam alebo workshopom, vďaka čomu sa zaraďuje medzi tie najlepšie na Slovensku.

Na konferencii PIKTO15 sa budeme venovať aj nasledovným otázkam:

  • Je lepšie pracovať na zmluvu alebo stačia aj ústne dohody?
  • Aké sú citlivé miesta v zmluvách, na ktoré si mám dávať pozor?
  • Aké sú moje práva ako autora?
  • Na koho sa môžem obrátiť pri právnych problémoch?
  • Na základe akých kritérií si mám vypočítať cenu mojej práce?
  • Existuje nejaký cenník, ktorý by usmernil výtvarníkov ale aj klientov, aby mali prehľad o nákladoch spojených s kreatívnou prácou?
  • Ako sa problém naceňovania kreatívnej práce rieši v zahraničí?
  • Aké nováčikovské chyby pri naceňovaní, komunikácii s klientom alebo podnikaní najčastejšie robíme ako autori?
  • Ovládam Photoshop, InDesign, After Effects, Cinema HD… treba aj Excel?
  • Slobodné povolanie? Živnosť? SRO? WTF?


Martina Stašíková

Martina Stašíková (SK)

JUDr. Martina Stašíková pracuje v LITA, autorskej spoločnosti ako právnik pre oblasť diel výtvarného umenia. Táto práca je pre ňu vzácnym prepojením kreatívneho prostredia vo výtvarnom umení, ktoré študovala na strednej škole a pragmatického prostredia práva, ktoré študovala na vysokej škole.

Prednáška
Martina Stašíková stručne predstaví autorskú spoločnosť LITA a jej aktivity, ktoré v súčasnosti využíva už viac ako 2200 slovenských autorov. Výtvarníkov oboznámi s možnosťou vyplácania odmien za reprografické rozmnožovanie diel alebo ich sprístupňovanie na internete; hlavnú časť prednášky však bude venovať autorským zmluvám. Svoje know-how ako sa zorientovať v zmluvách a nepodpísať každú hlúposť nám zrozumiteľne vysvetlí na konkrétnych príkladoch; citlivé miesta a zákutia zmlúv, ktoré výrazne zvýhodňujú len jednu stranu – spravidla klienta – odprzentuje v pútavej prezentácii.
© foto Jana Vozarova, 2009

lita autorská spoločnosť

Jaroslava Lukačovičová

Jaroslava Lukačovičová (SK)

Jaroslava Lukačovičová – úspešná podnikateľka a dlhoročná bojovníčka za jednoduchší život podnikateľov na Slovensku. Ekonomickému a daňovému poradenstvu sa roky venuje v rámci vlastnej spoločnosti JAV. V minulosti pôsobila ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a ako prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Vyštudovala podnikový marketing a manažment na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, žije v Bratislave.

Prednáška
Medzi základné otázky, spojené s kreatívnymi povolaniami, patrí otázka legálneho statusu, teda spôsobu fungovania v ekonomicko-právnom prostredí krajiny. Každá právna forma so sebou prináša svoje výhody a nevýhody. Podľa čoho sa rozhodnúť pre tú najlepšiu? Je výhodnejšie uvažovať nad zamestnaneckým pomerom, prácou "na vlastnej nohe", či v slobodnom povolaní? S akými nárokmi sa spája otvorenie a vedenie vlastnej živnosti, či firmy? Ako sa dá popri kreatíve zvládať aj množstvo administratívnej práce?

Monika Fauler

Monika Fauler (AT)

Monika Fauler pochádza z Nemecka a v súčasnosti pôsobí vo Viedni. Študovala odevný dizajn v Klagenfurte, Visual Media Design v Linzi a ilustráciu v Štrasburgu. Po štúdiu pracovala ako grafická dizajnérka a Art Director v oblasti Interactive Media & Design vo Viedni. Jej práce ako ilustrátorky a dizajnérky boli uverejnené v publikácii Illustration Now! Vol. 4, Taschen Verlag, 3×3 Illustration Directory (Illo 2012 und Illo 2015) a bola zastúpená v shortliste World Illustration Awards 2015. Je členom organizácie designaustria a iniciátorom a manažérom komunity illustria – zoskupenia ilustrátorov v Rakúsku (www.monikafauler.net).

Prednáška
designaustria a jeho komunita „illustria“ sú popredné zoskupenia dizajnérov a ilustrátorov v Rakúsku. V roku 2010 vznikol na pôde designaustria ExpertCluster „illustria“, ktorý nám predstaví jeho iniciátorka a manažérka Monika Fauler. illustria vznikol za účelom zvyšovať povedomie ilustrácie a jeho členov v Rakúsku v ideovom ale aj ekonomickom smere, intenzívne sa venuje aj otázkam cien a honorárov za ilustrátorskú prácu, o čom bude práve prednáška Moniky Fauler. Prednáška bude v anglickom jazyku.

designaustria illustria

Ján Sklenár

Ján Sklenár (SK)
moderátor

Ján Sklenár pracuje ako redaktor, autor a moderátor v Slovenskom rozhlase. Venuje sa aj hudobnej dramaturgii, webovej publicistike a sociálnym sieťam. V minulosti pôsobil aj ako projektový manažér a špecialista pre oblasť tréningov a vzdelávania. Na konferencii PIKTO15 bude moderovať prednášky a pozývať Vás do živých diskusií s lektormi.Sobota 24. október

11:00  Registrácia

12:00 – 13:30  Autorské zmluvy – odkiaľ a pokiaľ? | 60 min. prednáška + 30 min. moderovaná diskusia
Speaker: Martina Stašíková (Lita)

14:00 – 15:30  Aká je moja cena? | 60 min. prednáška + 30 min. moderovaná diskusia
Speaker: Monika Fauler (designaustria)

15:30 – 16:30  Nikkarin: Ilustrácie & Komiks | Prestávka k sprievodnej výstave výtvarníka Michala Menšíka, aka Nikkarin, v priestoroch knižnice

16:30 – 18:00  Účtovanie vs. kreslenie | 60 min. prednáška + 30 min. moderovaná diskusia
Speaker: Jaroslava Lukačovičová

18:00 – 19:00  Voľná diskusiaKde, kedy, ako?

Dátum: 24. október, 2015
Miesto: Mestská knižnica mesta Piešťany - www.kniznica.sk,
Školská 19, Piešťany

Konferencia PIKTO 2015 mapa

Ubytovanie

Ak si chcete pobyt v Piešťanoch predĺžiť do nedele 25.10., ponúkame vám ubytovanie v hoteli Satelit. Svoj záujem nám prosím uveďte v registračnom formulári nižšie.Doprava

Autom – smerom z Bratislavy a Žiliny po D1, EXIT Piešťany
Vlakom alebo autobusom – z Bratislavy je možné do Piešťan cestovať autobusom (cesta trvá cca. 1h 30min) alebo rýchlikom (cesta cca. 1h)

Viac info: www.cp.atlas.sk

Cesta z piešťanskej stanice (vlaková i autobusová sú na jednom mieste) do Mestskej knižnice mesta Piešťany trvá cca. 15 min pešo.

Registrácia

Akreditácia

Typ registrácie

Partneri konferencie PIKTO 2015