ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Kontakt

ASIL – Asociácia ilustrátorov, o.z.
Vajnorská 68,
831 04 Bratislava,
Slovenská republika

asil@asil.sk

Predseda občianskeho združenia:
Kristína Soboň
kristinakubanova@asil.sk

Zapísaná v Registri občianskych
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR
pod č.VVS/1-900/90-34448 zo dňa 23. 10. 2009
IČO: 42173540

Banka: Fio banka
IBAN: SK71 8330 0000 0023 0140 3937
SWIFT: FIOZSKBA