ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Kontakt

ASIL – Asociácia ilustrátorov, o.z.
Moskovská 12,
811 08 Bratislava,
Slovenská republika

Zapísaná v Registri občianskych
združení vedenom Ministerstvom vnútra SR
pod č.VVS/1-900/90-34448 zo dňa 23. 10. 2009
IČO: 42173540

Banka: Fio banka
IBAN: SK71 8330 0000 0023 0140 3937
SWIFT: FIOZSKBA

Napíšte nám