ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Návody pre ilustrátorov
31. 10. 2017

V ASIL sme vypracovali a zverejnili sériu návodov, ktorými chceme pomôcť všetkým ilustrátorom lepšie sa zorienotvať v oblasti zmlúv, cenotvorby a v licencovaní svojich ilustrácií.

navody pre ilustratorov


Keďže na Slovensku doposiaľ neexistoval študijný materiál, z ktorého by mohli ilustrátori čerpať informácie o tom, ako by mala štandardne prebiehať zákazka, čo by mala obsahovať ich zmluva s klientom alebo akým spôsobom je možné stanoviť výšku odmeny za ilustrácie, v ASIL sme sa rozhodli tento dlh dohnať. Po konzultáciách so zahraničnými asociáciami ilustrátorov, právnikmi, autormi a tiež na základe ankety, ktorou sme zisťovali súčasné podmienky, v ktorých ilustrátori na Slovensku pracujú, sme vytvorili štyri nasledujúce dokumenty:

  1. Základné informácie
  2. Licencovanie ilustrácií
  3. Financie a odmeny ilustrátorov
  4. Ako sa vyznať v zmluvách

Tieto štyri dokumenty / články sú prístupné pre všetkých autorov z našej domovskej stránky www.asil.sk a určite ich dávame do pozornosti aj klientom, ktorí s ilustrátormi spolupracujú. Každý si v nich nájde užitočné informácie.

Pevne veríme, že systém, ktorý sa týmito materiálmi snažíme vniesť do fungovania ilustrátorov a klientov, pomôže predísť mnohým nedorozumeniam a sklamaniam, ktoré môžu nastať pri rozdielnych očakávaniach alebo nesprávne dohodnutej spolupráci.