ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Národná cena za komunikačný dizajn
4. 2. 2016

Všetkým talentovaným ilustrátorom dávame do pozornosti! V tohtoročnej Národnej cene za komunikačný dizajn môžete aj vy, ilustrátori, prihlásiť svoje práce. Ilustrácie prihlasujte do 29.02. v rámci kategórie "Ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu". Čo to presne znamená?

V skratke, prihláste to naj, čo ste za posledné tri roky spravili. Do kategórie "Ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu" sa zmestia napríklad všetky ilustrované knihy, vedecká a technická ilustrácia, ilustrácie pre médiá (noviny, ziny, časopisy…), rovnako aj komiks a karikatúra, ilustrácia v rámci infografík… skrátka všetky ilustrácie, ktoré sú súčasťou niečoho ďalšieho (kniha, časopis, obalový dizajn, webstránka a pod.). Slovenské centrum dizajnu dáva priestor študentom, profesionálom, ale aj samostatnej kategórii experimentálny komunikačný dizajn.

Svoje práce si môžete prihlásiť cez online formulár a všetky potrebné info sa dozviete na www.sdc.sk/ncd. Prihlásené práce sa budú hodnotiť najskôr v prvom kole, kde o postupe rozhodne porota na základe obrázkov a fotografií. Treba si dať preto pozor, aby vaše práce, ako napr. knihy, boli čo najlepšie odfotené a porota mala z ukážky čo najlepší dojem. Až v druhom kole sa budú práce vyzbieravať a bude priestor napríklad na ošahanie si pekných väzieb a materiálov.

Do súťaže môžete prihlásiť práce s dátumom vzniku od 01.03. 2013, čo sú celé tri roky! Slovenské centrum dizajnu výrazne zvyšuje prestíž tejto súťaže, o čom svedčia detaily ako medzinárodná porota alebo forma propagácie súťaže a jej výsledkov.

ASIL plne podporuje túto iniciatívu SCD a veľmi sa tešíme zo zaradenia ilustrácie do súťaže.

Foto © Slovenské centrum dizajnu, 2016