ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

ASIL je členom EIF
5. 1. 2016

Do nového roku vstupuje ASIL naplno a s veľkými výzvami. Stali sme sa členmi medzinárodnej organizácie EIF – European Illustrators Forum, z čoho máme veľkú radosť, pretože v tomto roku máme plány, pri ktorých budeme jednoznačne potrebovať podporu a asistenciu na vyššej, medzinárodnej úrovni.

ASIL – Asociácia ilustrátorov si od počiatku vložila do svojej DNA (stanov) úlohu nadväzovať spoluprácu s asociáciami ilustrátorov v zahraničí. Podnetom pre takéto rozhodnutie bola túžba prezentovať tvorbu našich členov na medzinárodných fórach, získavať skúsenosti od zahraničných ilustrátorov, informovať sa o spôsoboch ochrany práv ilustrátorov vzhľadom na medzinárodné štandardy… Možností je skrátka veľmi veľa a možno ani my sami v tejto chvíli netušíme, k čomu všetkému sa nám otvárajú dvere.

ASIL od svojej poslednej konferencie PIKTO15 intenzívne pracuje na spustení niekoľkých služieb pre svojich ilustrátorov. Nielen posledné PIKTO, ale aj tie predchádzajúce nám ukázali, že potreba spracovania ilustrátorského cenníka a návodu na zorientovanie sa v autorských a licenčných podmienkach je nevyhnutnosťou. Tieto informácie chýbajú všetkým: mladým a začínajúcim výtvarníkom, často aj profesionálnym ilustrátorom a rovnako aj klientom, ktorí napríklad nemajú predstavu o tom, s akými investíciami alebo právnymi podmienkami by mali počítať pri oslovení ilustrátora na spoluprácu.

V tomto roku si dávame záväzok – dotiahnuť tieto služby pre našich členov do konkrétnej a použiteľnej podoby. Na konferencii PIKTO15 sme už nadviazali skvelú spoluprácu s dvoma inštitúciami plnými skvelých a skúsených profesionálov: designaustria zastupuje dizajnérov a ilustrátorov v Rakúsku a autorská spoločnosť Lita sú odborníci do právnych vecí pre umelcov. Pevne veríme že aj spolu s tímom ľudí z EIF sa nám podarí vytvoriť servis pre ilustrátorov na profesionálnej úrovni.


European Illustrators Forum v súčasnosti združuje 20 európskych asociácií a tým vytvára širokú platformu na výmenu skúseností jej členov. Zastupuje ilustrátorov na pôde Európskeho parlamentu, organizuje medzinárodné sympóziá a konferencie (naposledy v Oslo, na ktorom sa ASIL ešte nestihol zúčastniť) a spolupracuje s organizáciami s podobnou činnosťou (napr. organizáciou BEDA – The Bureau of European Design Associations, ktorej členom je aj Slovenské centrum dizajnu).

Viac info o EIF nájdete na www.european-illustrators-forum.com

PS: máme info z EIF, že pracujú na novej webstránke, tak veríme, že ich vizuálna prezentácia bude vyzerať o trochu viac profi :)