ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

USE-IT Bratislava #2
23. 10. 2015

ASIL – Asociácia ilustrátorov v roku 2015 iniciuje nové vydanie populárnej mapy pre mladých – USE-IT Bratislava. Projekt USE-IT je už etablovaná značka medzi mladými cestovateľmi po Európe a teší sa stále narastajúcej popularite. Svedčí o tom aj fakt, že už vyše 40 európskych miest pravideľne každý rok vydáva svoju vlastnú USE-IT mapu.

V združení ASIL podporujeme vydanie novej bratislavaskej mapy USE-IT a za finančnej podpory z grantu ARS BRATISLAVENSIS vyhlasujeme verejnú súťaž na vizuálny motív pripravovanej mapy.

K súťaži sme vytvorili aj somostatnú webstránku, kde nájdete všetky informácie o tejto iniciatíve: www.bratislava.asil.sk

Vizuálna podoba máp USE-IT má svoje špecifiká a vyžaduje riešenia, ktoré sú, prirodzene, zacielené na ich užívateľov. Hlavná cieľová skupina sú mladí ľudia vo veku 15–25 rokov. Mapy si preto udržiavajú čerstvý a šťavnatý vizuál. Z tohoto dôvodu odporúčame pred začatím vašich výtvarných návrhov preštudovať si niekoľko stručných pokynov: ABOUT USE-IT PUBLICATIONS. Zoznam a grafické spracovanie všetkých máp USE-IT nájdete na www.use-it.travel.