ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en

Festival českej a slov. tvorby pre deti
26. 9. 2016

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý je súčasťou Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, predstaví tvorbu slovenských ilustrátorov Bystríka Vanča, Daniely Olejníkovej a Márie Nerádovej.

Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s neziskovou organizáciou BONA FIDE pripravila ďalší ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti, ktorý bude prebiehať paralelne v Prahe a v Piešťanoch v dňoch 3.10. – 27.10. 2016. Festival predstavuje českú i slovenskú literatúru pre deti, prináša workshopy s výtvarníkmi, bábkové divadlá i výstavy ilustrácií, poukazuje na príbuznosť a vzájomnú prepojenosť Čechov a Slovákov. Najmladšej generácii pripomenie blízkosť oboch jazykov i národov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície. Projekt predstavuje na Slovensku českú tvorbu pre deti a do Českej republiky prináša tvorbu autorov a ilustrátorov zo Slovenska.

Foto © archív Mestskej knižnice mesta Piešťany

V Prahe bude festival prebiehať v Múzeu hlavného mesta Prahy, Mestskej knižnici, Dome národnostných menšín a Karlínskom centre pre školákov. V Piešťanoch sa podujatia uskutočnia v Mestskej knižnici mesta Piešťany. A aký program pripravili organizátori v tomto ročníku?

Mestská knižnica mesta Piešťany zorganizovala v spolupráci s RTVS a Mestom Piešťany už deväť ročníkov jedinečného festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe. Sprievodným podujatím tohtoročného Zázračného orieška bola výstava veľkoplošných ilustrácií Bystríka Vanča a Daniely Olejníkovej nazvaná Obrázky kúzelné i hávedné. Bystrík Vančo tu prezentoval ilustrácie z knihy Zuzany Csontosovej Najmocnejšie kúzlo a Daniela Olejníková ilustrácie z knihy Jiřího Dvořáka Havětník. Do konca augusta táto výstava zdobila priestory piešťanskej knižnice. Počas októbra sa jej sídlom stane Praha v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti. Výstavu budú sprevádzať rôzne tvorivé aktivity pre deti, workshop s oboma výtvarníkmi nazvaný Dva oříšky pro Prahu, ale aj  prezentácia knihy Havětník za účasti autora Jiřího Dvořáka a ilustrátorky Daniely Olejníkovej.

Foto © archív Mestskej knižnice mesta Piešťany

Veľa zábavy určite prinesie prezentácia česko-slovenského obrázkového slovníka zákerných slov pre deti Jak velbloud potkal ťavu Márie Nerádovej. Súčasťou prezentácie je aj výstava ilustrácií a workshop s touto ilustrátorkou, ktorá pochádza z Piešťan. Kniha vyšla v roku 2014 vo vydavateľstve Albatros a stala sa veľmi populárnou.

Illustration © Mária Nerádová

Kompletný program festivalu v Prahe a Piešťanoch nájdete na webstránkach Mestskej knižnice mesta Piešťany.
Portfóliá ilustrátorov Bystríka Vanča, Daniely Olejníkovej a Márie Nerádovej nájdete na našich webstránkach.