ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Martina

Martina Matlovičová

Doľany

Martina Matlovičová vyštudovala Školu úžitkového výtvarníctva a Vysokú školu muzických umení / katedru animovanej tvorby/ v Bratislave.
Venuje sa knižnej ilustrácii a volnej tvorbe.

24,6

A pak se to stalo!

Rok  2010

Publikácie

Predmety