ASIL - Asociácia ilustrátorov, o.z. en
Julo

Julo Nagy

Bratislava

Grafický dizajnér v štúdiu Calder design community. Sedem rokov viedol ateliér 305 na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave a dva roky asociáciu ilustrátorov. Okrem dizajnu tvorí knižnú a voľnú grafiku, maľuje a fotografuje.

4

Telefón  +421903257190
E-mail  jnagy@jnagy.sk
Web  www.julonagy.sk

Publikácie

Predmety